Blåsisolering

ETTERISOLERING = OPPGRADERING AV BOLIGEN
EN LØNNSOM INVESTERING

Huseiere som har en bolig fra før 1975 vurderer ofte å bytte vinduer som første tiltak ved rehabilitering. Dette er i mange tilfeller feil prioritering.

Follo Energirådgivning veieleder boligeiere til å gjøre de riktige energiøkonomiske tiltakene og
som samtidig gir økt komfor.

Det er viktig å forstå begrepene rehabilitering og oppgradering.
- Rehabilitering: Setter boligen i samme stand som da den var ny.

- Oppgradering: Endringer som gir økt komfort og en bedre energiøkonomi.

HVORFOR OPPGRADERE
Du får laverer fyringsutgifter og økt komfor.
Høyere verdi ved salg av boligen.


Tiltak som gir den beste effekten
  • Etterisolering av kalde loft/takkonstruksjon.
  • Oppgradering av gulv/grunn
  • Oppgradering av vegg

  • For optimal komfor (lønnsomhet) anbefales det også å skifte vinduer og dører.

Follo Energirådgivning AS                        Org. nr. 913 589 378                              E-post: post@fims.no