Blåsisolering

ISOLERE GULV

ISOLERE VEGG

ISOLERE LOFT

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Før selve isoleringsarbeidet utføres bør det utføres en befaring som bl.a. tar hensyn til endring av konstruksjon og bruk. Det er flere ting som kan gå galt dersom en ikke har den riktige kunnskapen når endringene gjøres. Selve isoleringsjobben er enkel og utføres av mange, men problemstillingen rundt fukt og kondens er ikke like mye i fokus.                                       Les mer >>

     "Vår kunnskap - din trygghet"

Etterisolering er lønnsomt og bør prioriteres

Ved å etterisolere får du først og fremst en varmere bolig, men i tillegg så er det her de store besparelsene ligger.
Investeringen er spart inn på kort tid og det gir en god avkasting i hele boligens levetid. Høyere pris ved evt. salg

Follo Energirådgivning AS                        Org. nr. 913 589 378                              E-post: post@fims.no