Blåsisolering

Hva er de vanligste isoleringsområdene?

Loftet:
Det er på loftet de store besparelsene ligger og investeringen er tjent inn på meget kort tid.
Økes loftisoleringen 20 - 30 cm i et hus på 100 kvadratmeter, kan en forvente en årlig besparelse på ca. 3000 kr. En lønnsom investeringen i hele boligens levetid. Besparelses potensiale, se www.enova.no

Gulvbjelkelaget:
Gulvbjelkelaget er også en konstruksjon som har store potensiale for økt komfor og besparelse.
Ved å etterisolere med blåseull får du først og fremst en varmere bolig. Problemet med trekkfulle gulv og ujevn varme forsvinner, fordi et godt og riktig isolert hus holder bedre på varmen. Samtidig reduseres energiforbruket,
og både miljøet og utgifter til oppvarming spares.

Vegger:
Isolering av vegger krever ofte litt mer arbeid, men dersom det en planlagt rehabilitering ut-/ innvendig bør etteriosering også vurderes. I mange tilfeller velges det å ta vekk gammel isolasjon (10-15cm) og legge ny pappirisolering som har en mye høyere isoleringsevne en tradisjonell isolering med mineralull.
Dersom en ønsker å oppgradere ytteligere lektes det ut med 5cm.

Hvorfor er det smart å etterisolere?

Særlig på grunn av stigende energipriser. Når du etterisolerer, føler du effekten med en gang på strømregningen og investeringen vil vare hele boligens levetid. Også de positive bivirkninger med et bedre inneklima. Kald trekk reduseres og ulltøfler kan kanskje legges vekk. Komforten er en ekstra fordel som få har tenkt på, men som har stor innvirkning på dagliglivet og trivsel.

Hvis fordelen er så stor, hvorfor er folk avventende?

Selv om mange ser de økonomiske fordelene av, tviler noen kunder med den endelige avgjørelsen.
Noen mener at dette tar fryktelig lang tid og at det vil støve ned huset. Men som en generell regel kan du bo i huset ditt, som vanlig. Faktisk tar det bare noen timer å får utført arbeidet på loft.

Hvilken konstruksjonsdel bør prioriteres?

Vurder hele huset rundt, alle hulrom er det mulig å gjøre noe med.  Stikk hode opp på loftet og ta en titt om det er min 20 cm isolering – hvis ikke, så har du også en energisluker her. Mye varme forsvinner ut gjennom taket, og det er jo ikke bra hvis resten av huset er godt isolert. På loftet skal der helst være 30 cm isolering. Blafrer stearinlysene i vinduene, er det god økonom å få en snekker til å se på det

Follo Energirådgivning AS                        Org. nr. 913 589 378                              E-post: post@fims.no